मटक्याच्या धंद्यावर कारवाई; केला एवढ्या हजाराचा मुद्देमाल जप्त... - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Friday, May 24, 2024

मटक्याच्या धंद्यावर कारवाई; केला एवढ्या हजाराचा मुद्देमाल जप्त...

मटक्याच्या धंद्यावर कारवाई; केला एवढ्या हजाराचा मुद्देमाल जप्त...
वडगाव निंबाळकर:-बारामतीत या ठिकाणी मटका चालू असल्याने धडक कारवाई करण्यात आली,नागनाथ ज्ञानोबा परगे पोलीस शिपाइ वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन ता.बारामती यांनी दिलेल्या फिर्यादी नुसार गु.र.नं:-257/2024 मुंबई जुगार कायदा कलम 12 अ  प्रमाणे  कारवाई करण्यात आली असून आरोपी  :-  1) अमृत रामचद्र गुसाळकर करंजेपुल 2) हशाया दरिप्पा गोडसे रा वाघाळवाडी  ता बारामती जि पुणे  3) सतीष महादेव घोरपडे रा करंजेपुल ता बारामती 4) बाळु सदाशिव पवार रा करंजेपुल ता  बारामती जि पुणे 5) भिमराव यशवंत फरांदे रा मुरूम ता बारामती जि पुणे  6) अशोक लोंढे रा  करंजेपुल ता बारामती जि पुणे 
4) गुन्हा घडला -दिनांक 23/05/2024 रोजी 17.00 ते 18.00 मौजे  करंजेपुल गावचे ह‌द्दीत सतीष मेन्सवेअर यांचे सिलाई दुकानात, मौज वाघळवाडी ता बारामती येथील सोमेश्वार कारखाना येथील भिमराव फरांदे यांचे उघडया पानटपरी मध्ये ,ता.बारामती जि.पुणे 
5) गुन्ह्यातील  मिळाला माल -  1) 1810/- रू रोख रक्कम त्यामध्ये 500 रू दराच्या 1 नोटा, 200 रू दराच्या 2 नोटा,100 रू दराच्या 7 नोटा 50 रू दराच्या 2 नोटा 20 दराच्या 5 नाटा 10 दराच्या 1 नोटा (अमृत रामचंद्र घुसाळकर याचे अंगझडतीत मिळून आले) 
 2) 400/- रू चा 200 रू दराच्या 2 नोटा तसेच आकडेमोड केलेली 3 स्लीप चुक (हशाबा दरिप्पा गोडसे यांचे अंगझडतीत मिळून आला) 
नोटा 50 रू दराच्या 2 नोटा 20 दराच्या 5 नाटा 10 दराच्या 1 नोटा 
3) 1250/- रू रोख रक्कम त्यामध्ये 100 रू दराच्या 10, 20 दराच्या 6 नाटा, 10 दराच्या 3 नोटा 50 रू दराच्या 2 नोटा (सतीष महादेव घोरपडे यांचे अंगझडतीत मिळून आला) 1) 4600/- रू रोख रक्कम त्यामध्ये 500 रू दराच्या 5 नोटा, 200 रू दराच्या 2  नोटा,100 रू दराच्या 6 नोटा 50 रू दराच्या 16 नोटा 20 दराच्या 9 नाटा 10 दराच्या 12 नोटा तसचे आयटेल कंपनीचा साथ मोबाईल 1 स्लीप बुक्क (लहान आकाराची अंकीत डायरी) जुना की. अ 
4) 3030/- रू रोख रक्कम त्यामध्ये 500 रु दराच्या 5 नोटा, नोटा 100 दराच्या 3, 50 दराच्या 3 नोटा, सँमसंग कंपनीचा गँलक्सी ए 035 मोबाईल जु. वा. की 
5) 4600/- रू रोख रक्कम त्यामध्ये 500 रू दराच्या 5 नोटा, 200 रू दराच्या 2  नोटा,100 रू दराच्या 6 नोटा 50 रू दराच्या 16 नोटा 20 दराच्या 9 नाटा 10 दराच्या 12 नोटा तसचे आयटेल कंपणीचा साथ मोबाईल 1 स्लीप बुक्क (लहान आकाराची अंकित डायरी) जुना की. असा   एकुण - 11090/- माल मिळून आला,याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी क्र 1 ते 5 यांचे ताब्यात वरील वर्णनाची रोख रक्कम व कल्याण मटका जुगाराची साधने मोबाईल असा एकूण 11090/- रू मुददेमाल मिळून आल्याने तसेच वरील आरोपी क्र 1 ते 5  हे आरोपी क्र 6 अशोक लोंढे रा  करंजेपुल ता बारामती जि पुणे यांचे सांगणेवरून  मटका घेत असून जमलेली सर्व रक्कम त्याचे कडे रोजचे रोज जमा करत असले  बाबत सांगत आहेत.वगैरे मजकुराची फिर्यादी करंजेपुल   येथुन आलेने  सदरचा गुन्हा रजिस्टरी दाखल केला असुन गुन्ह्याचा वर्दी रिपोर्ट मा.प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी सो कोर्ट बारामती यांचे कोर्टात रवाना करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे .पुढील तपास पो हवा भोसले व पो ना चौधरी,पो हवा भोसले हे करीत आहे.

No comments:

Post a Comment