दौंड, इंदापूर, बारामती तालुक्यात विविध गावातील यात्रा उत्सवात सुरू असणाऱ्या दारू धंद्यावर राज्य उत्पादन शुल्क दौंड विभागाची मोठी कारवाई.. - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Friday, April 29, 2022

दौंड, इंदापूर, बारामती तालुक्यात विविध गावातील यात्रा उत्सवात सुरू असणाऱ्या दारू धंद्यावर राज्य उत्पादन शुल्क दौंड विभागाची मोठी कारवाई..

दौंड, इंदापूर, बारामती तालुक्यात विविध गावातील यात्रा उत्सवात सुरू असणाऱ्या दारू धंद्यावर राज्य उत्पादन शुल्क दौंड विभागाची मोठी कारवाई..                                          दौड:- दौंड, इंदापूर, बारामती तालुक्यात विविध गावातील ग्रामदैवतांच्या यात्रा उत्सवाचा काळ सुरू असल्यामुळे निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क दौंड विभाग जि. पुणे या विभागाची मोठी कारवाई अवैद्य गावठी हातभट्टी दारू निर्मिती व विक्री, देशी विदेशी दारू विक्री वाहतुक करणाऱ्यावर केलेल्या कारवाईत २,९८,८०० /- चा मुद्देमाल जप्त ०१ एप्रिल २०२२ ते २८ एप्रिल २०२२ मध्ये निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, दौंड
विभाग, जि. पुणे यांनी त्यांच्या सर्व स्टाफ सह दौंड, इंदापूर, बारामती तालुक्यातील राजवडी, चिखली, मेडद, दौंड शहर, रावणगाव, मळद, जळोची, परिसरात बेकायदेशीर गावठी हातभट्टी दारू निर्मिती विक्री, देशी विदेशी दारू विक्री करणा-या विविध ११ ठिकाणी छापे टाकुण एकुण ११ गुन्हयांची नोंद करण्यात आलेले असून ०६ आरोपीना अटक करण्यात आले आहे. देशी २५४ ब.लि. विदेशी ८१ ब.लि. बिअर १ ब.
लि. ताडी ४५ लि., रसायण ३४०० लिटर, गावठी हातभट्टी दारू २२० लिटर, असा एकुण रु. २,९८,८०० /- रूकिंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आले आहे. सदर कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उप-आयुक्त श्री प्रसाद सुर्वे व श्री संतोष झगडे अधिक्षक यांचे मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. श्री विजय
मनाळे निरीक्षक तसेच या कारवाईत दुय्यम निरीक्षक श्री डी. बी. पाटील दुय्यम
निरीक्षक श्री. एस. एल. मांजर, सहा. दुय्यम निरीक्षक विकास थोरात, जवान वर्ग श्री
वामन माळी, श्री. दत्तात्रय साळुंके, महिला जवान श्रीमती निलम धुमाळ, जवान नि.
वाहन चालक श्री केशव वामने यांनी सहभाग घेतला.

No comments:

Post a Comment