मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत अर्ज मोबाईल ॲपद्वारे या योजनेचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रती लाभार्थी ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय... - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Friday, July 5, 2024

मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत अर्ज मोबाईल ॲपद्वारे या योजनेचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रती लाभार्थी ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय...

मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत अर्ज मोबाईल ॲपद्वारे या योजनेचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांना प्रती लाभार्थी ५० रुपये प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय...